Magyarok Németországban

Ámbár már korábban is éltek magyarok Németországban (müvészek, mérnökök, szakmunkások, mezõgazdasági idénymunkások), csak 1945 után beszélhetünk egy népcsoportról. Becslések szerint

120.000 magyar él ma Németországban.

A legjelentõsebb bevándorlási hullámok:

1945 után kb. 30.000 személy a világháború következményeként.

Az 1956-os magyar szabadságharc után kb. 25.000 személy.

1960 után kb 25.000 magyarszármazású vendégmunkás a volt Jugoszláviából.

Az 1968-as „prágai tavasz" után kb 5.000 magyar Szlovákiából.

Erdélybõl 1975 után kb. 30.000 magyar román útlevéllel.

1989-ig kb. 15.000 további magyarországi menekült.

1990-tõl kb. 30.000 csak idõlegesen itt élõ szerzõdéses szakember Magyarországról.

Külön fejezet a „volt NDK": vendégmunkások és bevándorlók (pl. beházasodás) kb. 15.000 személy.

1991 után kb. 5.000 háborús menekült Horvátországból és Szerbiából.

 

Integráció, nem asszimiláció

A magyar népcsoport Németországban kitünõen beilleszkedett. Tagjai legnagyobb részben Németországban vannak otthon, szívesen laknak itt és egyúttal lojális és értékes polgárai a német közösségnek. A magyar nyelv és kultúra megõrzése úgymint a személyes kapcsolatok ápolása a Kárpát-medencében élõ emberekkel viszont fontos törekvésük. Meggyõzõdésünk, hogy ezzel a német és a magyar társadalom fejlõdéséhez gyarapítóan hozzájárulunk. Kétnyelvü gyerekek és felnõttek két kultúrából meríthetnek. Tudatosabban élnek, nyitottabban és toleránsabban viselkednek. 

 
joomla templateinternet security reviews
Samstag, 16. Februar 2019

Wer ist Online

Wir haben 84 Gäste online
University template joomla by internet security review